STRONA GŁÓWNA
KALENDARIUM
POCZET
DYNASTIE
PREZYDENCI
GODŁA
STOLICE
WOLNE MIASTA
AUTONOMIE


EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

KRÓTKA HISTORIA POWSTANIA ECS

Pomysł budowy Muzeum Solidarności narodził się w 1998 roku, wg koncepcji Przewodniczącego RM Gdańska Pawła Adamowicza (późniejszego prezydenta miasta) i historyka dr Jerzego Kuklińskiego. W roku 1999 przy szerokim poparciu społecznym oraz m.in. Lecha Wałęsy, prezydenta Gdańska, władz wojewódzkich, metropolity gdańskiego oraz Związku Zawodowego "Solidarność" Stoczni Gdańskiej, powołana została Fundacja Centrum Solidarności, której prezesem wybrano Bogdana Lisa.

31 sierpnia 2005 roku w asyście tłumów gdańszczan i gości z całego świata oraz 29 sygnatariuszy (w tym 22 ówczesnych premierów i prezydentów) długopisem jak ten, którym Lech Wałęsa podpisał w roku 1980 Porozumienia Sierpniowe z władzami PRL, nastąpiło podpisanie Aktu Erekcyjnego Europejskiego Centrum Solidarności - który głosi m.in.: by "(...) ten żywy pomnik - symbol zwycięstwa pokojowej rewolucji Solidarności - stanowił światowe centrum krzewienia idei wolności, demokracji i solidarności".

W listopadzie 2007 roku miasto Gdańsk, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Pomorskiego, NSZZ "Solidarność" i Fundacja Centrum Solidarności powołały instytucję kultury Europejskie Centrum Solidarności. W tymże roku, ogłoszono międzynarodowy konkurs na opracowanie architektonicznej koncepcji budynku ECS. Do konkursu przystąpiło 58 zespołów architektonicznych z całego świata. Zwyciężył projekt gdańskich architektów: Wojciecha Targowskiego, Piotra Mazura, Antoniego Taraszkiewicza i Pawła Czarzastego z Przedsiębiorstwa Projektowo-Wdrożeniowego FORT w Gdańsku.
W założeniach koncepcja architektury budynku ECS "winna charakteryzować skrajna prostota, taka jak ta, która cechowała cele i metody działania solidarnościowego". Projekt gdańszczan przypomina statek na pochylni, ze ścianami obłożonymi blachą corten, która swoim rdzawym kolorem nawiązuje do budowanych w stoczni elementów kadłuba statku.

W 2008 roku ECS rozpoczyna działalność w tymczasowej siedzibie - w budynku dawnej dyrekcji Stoczni Gdańskiej przy ul. Doki 1.

14 maja 2011 roku w fundament pod ECS wmurowano kamień węgielny. Pierwszą kielnię cementu położył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, który m.in. powiedział: "pamiętamy nasze rozterki, że inne ważne wydarzenia stały się ikoną zmian w Europie. Chcemy, by to polska Solidarność była znakiem zmian na lepsze i likwidacji systemu totalitarnego. Trzeba upowszechniać naszą dumę tu w Gdańsku. (...) Idea solidarności powinna trwać i być budowana niezależnie od wszystkich polskich sporów, sympatii i antypatii. "
Zawieszenie wiechy nastąpiło już w następnym 2012 roku.

OTWARCIE ECSDziałalność Centrum została oficjalnie zainaugurowana z udziałem prezydentów Bronisława Komorowskiego i Lecha Wałęsy. W sobotę, 30 sierpnia 2014 roku rozpoczęły się dwudniowe uroczystości związane z otwarciem Europejskiego Centrum Solidarności. W sobotniej ceremonii otwarcia, która przebiegała jak tradycyjne wodowanie statku, wzięli udział m.in. Lech Wałęsa oraz inicjatorzy strajku gdańskich stoczniowców w sierpniu 1980 roku. Formułkę zwodowania Centrum wygłosił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Na terenie i wokół ECS odbył się rodzinny piknik. Została uruchomiona stołówka stoczniowa, zorganizowane zostały zabawy z dawnych czasów oraz warsztaty dla dzieci i stoczniowa gra miejska.

Najważniejszą częścią Centrum będzie wystawa o narodzinach "Solidarności", stanie wojennym, kompromisie Okrągłego Stołu, a także o rozpadzie imperium sowieckiego i narodzinach nowych państw na wschodzie Europy. Jednym z najważniejszych eksponatów muzeum będą tablice, na których zapisano w 1980 roku 21 postulatów strajkujących stoczniowców. ECS będzie kontynuować przedsięwzięcia adresowane do różnych środowisk z Polski, Europy i świata. Będzie realizowało projekty edukacyjne i obywatelskie. Znajdzie się tu przestrzeń dla ludzi i idei służących budowaniu i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Będzie to miejsce spotkań tych, którym droga jest przyszłość świata i miejsce refleksji nad tym, na jakim etapie się dziś znajdujemy. To unikatowa inicjatywa w skali Europy.

ECS to sala wielofunkcyjna na 430 słuchaczy, ośrodek badawczo-naukowy, biblioteka na 100 tys. woluminów, wystawy czasowe, ośrodek edukacyjno-szkoleniowy oraz biblioteka i kawiarnia. Odbywać się tu będą konferencje, debaty, projekty dla dzieci i młodzieży, spektakle teatralne, pokazy filmowe (także w 3D). Siedemnaście pomieszczeń w budynku ECS zajmą organizacje pozarządowe, które działają na rzecz dobra wspólnego, wolności i praw człowieka. Przez cały rok będzie czynny ogród zimowy, stworzony do aktywności artystycznych, spotkań i wypoczynku. A od wiosny do jesieni taras widokowy na dachu, skąd roztacza się piękna panorama terenów postoczniowych i Starego oraz Głównego Miasta. W zbiorach ECS zgromadzono już wiele tysięcy obiektów, od ulotek po stoczniową suwnicę i samochód ciężarowy STAR.

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności kosztowała ponad 231 mln zł. Blisko połowa tej kwoty pochodziła ze środków Unii Europejskiej. W Centrum obejrzeć można 24 wystawy czasowe. Na chwilę obecną w zbiorach ECS znajduje się 820 filmowych świadectw opozycjonistów, blisko 42 tys. archiwalnych zdjęć, 122 tys. ulotek, plakatów i dokumentów archiwalnych.GOSPODARKA
LUDNOŚĆ
MAPY
RÓŻNE