STRONA GŁÓWNA
KALENDARIUM
POCZET
DYNASTIE
PREZYDENCI
GODŁA
STOLICE
WOLNE MIASTA
AUTONOMIE
    Ludność


Ludność w Polsce

999

ok. 1 000 000

1370

1 900 000

1582

7 500 000

1634

11 000 000

1750

12 000 000

1800

9 000 000

1846

11 107 000

1911

22 110 000

1921

27 177 000

1931

32 107 000

1938

34 849 000

1946

23 930 000

1950

25 008 000

1960

29 776 000

1970

32 642 000

1978

35 061 000

1988

37 879 000

1990

38 183 000

1995

38 610 000

2000

38 654 000

2005

38 191 000

2009

38 167 329

Ludność w województwach (dane 2008, wg GUS)

Województwo
Pow.
Ludność
Przyrost
dolnośląskie

19 947

2 887 059

-0,04
kujawsko-pomorskie

17 972

2 067 918

+0,07
lubelskie

25 122

2 161 832

-0,15
lubuskie

13 998

1 008 926

0,00
łódzkie

18 219

2 548 861

-0,20
małopolskie

15 183

3 287 136

+0.22
mazowieckie

35 558

5 204 495

+0,26
opolskie

9412

1 033 040

-0,31
podkarpackie

17 846

2 099 495

+0,03
podlaskie

20 187

1 191 470

-0,07
pomorskie

18 310

2 219 512

+0,32
śląskie

12 334

4 645 665

-0.12
świętokrzyskie

11 710

1 272 784

-0,20
warmińsko-mazurskie

24 173

1 427 073

+0,03
wielkopolskie

29 827

3 397 617

+0.26
zachodniopomorskie

22 892

1 692 957

+0,04
Polska

312 679

38 135 876

+0,05


  Ludność Polski od X w.  Gęstość zaludnienia


Najczęściej używane języki w Polsce:

polski (język urzędowy), kaszubski, łemkowski, wilamowski, niemiecki, litewski, ukraiński, białoruski,
etnolekty: kurpiowski, śląski, podhalański i inne

Język polski - zasięg oddziaływania:

W 1699 język polski stał się językiem urzędowym Wielkiego Księstwa Litewskiego, stał się także językiem szybko przyswajających język polski niemieckich rodów szlacheckich w Inflantach Polskich. Od połowy XVI wieku do początku wieku XVIII polszczyzna była językiem dworskim w Rosji, i tą drogą przeniknęło do języka rosyjskiego szereg wyrazów pochodzenia zachodnioeuropejskiego, przyswojonych wcześniej przez język polski. W XVII wieku po polsku mówiono także na dworach Hospodarstwa Mołdawskiego i Wołoszczyzny
[ źródło: Wikipedia ]

Wpływy języków obcych na język polski

Współczesny język polski wywodzi się z dialektów używanych w Wielkopolsce i Małopolsce, w mniejszym stopniu na Mazowszu oraz na innych obszarach. Na język polski wpływały inne języki. Najważniejszymi z nich były: łaciński, niemiecki, czeski, białoruski i ukraiński (głównie za pośrednictwem gwar kresowych), turecki, francuski, włoski, rosyjski, jidysz. Obecnie obserwować można duży wpływ języka angielskiego na język polski.
[ źródło: Wikipedia ]

Polonia na świecie

Według szacunkowych danych poza terytorium Polski mieszka prawie 22 mln Polaków i osób pochodzenia polskiego. W Polsce mieszka ok. 38,2 mln (stan na 2008 r.) co łącznie stanowi ok. 60 mln osób. Diaspora polska - potoczna nazwa Polonia (z łac. Polonia - Polska) - określa Polaków mieszkających poza granicami Polski. Często za Polonię uznaje się tylko polską emigrację, nie określając tym mianem Polaków i ich potomków mieszkających na terenach, które po 1939 roku przestały wchodzić w skład państwa polskiego. Argumentem za tym stanowiskiem jest stwierdzenie, że ludność ta nie wyjechała z Polski, tylko zmieniły się granice kraju. Oni sami też uznają się za Polaków, a nie za Polonię. Polaków tych określa się mianem mniejszości polskiej.
[ źródło: Wikipedia ]

Mniejszości narodowe i etniczne

Grupy ludności
Liczba
Uwagi
Ślązacy

173 153


Niemcy

152 900


Białorusini

48 700


Ukraińcy

31 000


Wietnamczycy

20 000-40 000

Nikt nie jest w stanie policzyć polskich Wietnamczyków, wiadomo tylko, że Polska jest trzecim, po Francji (500 tys.) i Niemczech (100 tys.) centrum imigracji wietnamskiej w Europie
Ormianie

20 000


Romowie

12 900


Rosjanie

6 100


Łemkowie

5 900


Litwini

5 800


Kaszubi

5 062


Słowacy

2 001


Francuzi

1 633


Amerykanie

1 541


Grecy

1 404


Włosi

1 367


Żydzi

1 133


Bułgarzy

1 112
GOSPODARKA
LUDNOŚĆ
MAPY
RÓŻNE