STRONA GŁÓWNA
KALENDARIUM
POCZET
DYNASTIE
PREZYDENCI
GODŁA
STOLICE
WOLNE MIASTA
AUTONOMIE
  RÓŻNE


POMNIK ŚWIĘTOPEŁKA II WIELKIEGO

Urodził się między 1190 a 1195, zmarł 11 stycznia 1266 - książę Pomorza Gdańskiego z dynastii Sobiesławiców, najstarszy syn Mściwoja I i księżniczki wielkopolskiej Zwinisławy. Po śmierci ojca, ok. 1219/1220, otrzymał od Leszka Białego godność namiestnika Pomorza Gdańskiego. Poślubił Eufrozynę siostrę Władysława Odońca, z którym od 1223 prowadził wojny z panującym w Wielkopolsce Władysławem Laskonogim. W 1227 na zwołanym w Gąsawie wiecu książąt, doszło do napadu w wyniku, którego śmierć poniósł Leszek Biały a książę wrocławski Henryk I Brodaty został ciężko ranny... więcej...POMNIK KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Dla uczczenia dwusetnej rocznicy śmierci bohaterskiego zwycięzcy spod Chocimia i Wiednia, rada miejska Lwowa podjęła w 1883 r. uchwałę o wzniesieniu pomnika. Sobieski, król polski pochodzący z okolic Lwowa (urodzony w Olesku, często przebywający w Żółkwi, posiadający kamienicę we Lwowie i często odwiedzający to miasto), przedstawiony został w narodowym stroju, w żupanie i kontuszu, na wspiętym rumaku, przeskakującym obalone działo, kosz faszynowy i strzaskaną lawetę. Postać króla była zwrócona twarzą na południowy wschód, skąd najczęściej nadchodziło niebezpieczeństwo dla Lwowa... więcej...JAN HEWELIUSZ - 400 LAMPIONÓW NA CZTERECHSETNE URODZINY

28 stycznia 2011 roku, w czterechsetną rocznicę urodzin Jana Heweliusza, wielkiego gdańskiego astronoma, na skwerze przed Ratuszem Staromiejskim w Gdańsku odbył się heppening. Wystąpił zespół pantomimy; przy stole biesiadnym ustawionym przed pomnikiem astronoma, zasiedli goście: sam mistrz Heweliusz z małżonką, król Jan Sobieski z małżonką, Prezydent Gdańska oraz uhonorowani wcześniej Nagrodami Naukowymi Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza prof. Jan Burnewicz (za stworzenie szkoły ekonomicznych badań porównawczych i podstaw ekonomii innowacji oraz za wkład w tworzenie programów rozwoju polskiego systemu) oraz prof. Janusz Rachoń (za badania nad mechanizmami reakcji i nowymi metodami syntezy organicznej oraz opracowanie technologii leków przeciw osteoporozie)... więcej...OCHRONA POGRANICZA (1920-2011)

(...) Podpisanie rozejmu w wojnie polsko-bolszewickiej (jesienią 1920 r.), wymusiło konieczność ochrony linii rozdzielającej walczące strony - będącej tymczasową granicą państwową. Już 6 listopada 1920 roku utworzony został Kordon Graniczny Ministerstwa Spraw Wojskowych, przemianowany w styczniu 1921 na Kordon Graniczny Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. W tym czasie na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, mnożyły się prowokacje bolszewików, m.in. propagujących idee komunistyczne i nieufność do władz polskich. Propaganda bolszewików skierowana była do: w większości zamieszkującej tereny wschodnie, ludności pochodzenia ukraińskiego i białoruskiego. Po podpisaniu traktatu pokojowego w Rydze 18 marca 1921 r. i wycofaniu regularnych oddziałów Wojska Polskiego, w czerwcu 1921 ochronę granicy z ZSRR powierzono Batalionom Celnym, następnie od 1922 r. Straży Granicznej i ostatecznie od 1923 Policji Państwowej. więcej...GRABIEŻ POLSKICH DÓBR KULTURY (1939-1945)

Przygotowania do grabieży dóbr kultury rozpoczęte zostały w Niemczech jeszcze przed wybuchem działań wojennych i agresją na Polskę w 1939 roku. Plan systematycznej grabieży państwowych i prywatnych zbiorów sztuki, których spisy zostały sporządzone przez niemieckich historyków sztuki na podstawie naukowych kontaktów przedwojennych i częstych wizyt w muzeach i kolekcjach polskich, został zrealizowany poprzez powołanie kilku organizacji, które 1 września 1939 roku przekroczyły granice Polski razem z regularną armią niemiecką. Można wyodrębnić trzy zasadnicze okresy nasilenia grabieży: 1939-1940 - okres zajmowania ziem polskich; 1942-1943 - okres grabież mienia Żydów polskich podczas likwidacji głównych gett; 1944-1945 - wycofywania się pobitych wojsk niemieckich z Polski. więcej...BITWA MORSKA - OBLĘŻENIE TWIERDZY WISŁOUJŚCIE

Już po raz drugi Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zorganizowało inscenizację bitwy morskiej o Twierdzę Wisłoujście, która odbyła się na wodach okalających warownię. W ubiegłym roku inscenizację obejrzało ok. 5 tys. widzów w tym roku ponad 8 tys. W przedstawieniu wzięło udział ok. 200 rekonstruktorów, trzy galeony (stylizowane na historyczne jednostki "Czarna Perła" i "Lew", które markowały atak na twierdzę, oraz potężny "Dragon", którego zadaniem była obrona), kilkadziesiąt armat różnego kalibru rozstawionych na wałach twierdzy oraz pokładach okrętów. więcej...REPREZENTACYJNY POLSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "WILEŃSZCZYZNA"

Zespół folklorystyczny mający swoją siedzibę w Wilnie na Litwie; założony w 1980 roku prezentuje nie tylko poszczególne pieśni i tańce wileńskie, lecz często łączy je w odrębne kompozycje, odtwarzając dawne obrzędy folkloru narodów, które od wieków zamieszkują lub zamieszkiwały tereny Wileńszczyzny. Wśród nich znajdują się m.in. pieśni i tańce białoruskie, rosyjskie, ukraińskie, żydowskie i cygańskie... więcej...SKĄD SIĘ WZIĘŁA POLSKA?

Obecnie można powiedzieć na podstawie badań archeologicznych, z czym mogą się zgodzić historycy, że w pierwszej połowie X wieku naszej ery na ziemiach polskich nastąpiło coś gwałtownego. Teksty z IX wieku informują, że na tych ziemiach istniała wielość ludów, jakichś plemion, organizacji mniej lub bardziej stabilnych. I potem mamy połowę X wieku, w którym pojawia się Mieszko... więcej...BITWA WARSZAWSKA

Jedna z przełomowych bitew świata, która nie tylko pozwoliła Polsce zachować niepodległość, ale przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. W bitwie kluczową rolę odegrał przeprowadzony przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego manewr, wyprowadzenia znad Wieprza, Wojska Polskiego na skrzydło Armii Czerwonej, przy równoczesnym związaniu głównych sił radzieckich na przedpolach Warszawy.... więcej...EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Działalność Centrum została oficjalnie zainaugurowana z udziałem prezydentów Bronisława Komorowskiego i Lecha Wałęsy. W sobotę, 30 sierpnia 2014 roku rozpoczęły się dwudniowe uroczystości związane z otwarciem Europejskiego Centrum Solidarności. W sobotniej ceremonii otwarcia, która przebiegała jak tradycyjne wodowanie statku, wzięli udział m.in. Lech Wałęsa oraz inicjatorzy strajku gdańskich stoczniowców w sierpniu 1980 roku. Formułkę zwodowania Centrum wygłosił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Na terenie i wokół ECS odbył się rodzinny piknik. Została uruchomiona stołówka stoczniowa, zorganizowane zostały zabawy z dawnych czasów oraz warsztaty dla dzieci i stoczniowa gra miejska. ...więcej...ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie) - jest najstarszym świętem chrześcijańskim związanym z narodzinami Jezusa Chrystusa i należy do pierwszych świąt, które uświęcił Kościół. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa dzień ten wyznaczał początek roku liturgicznego:- na Wschodzie obchodzony jako święto Bożego Narodzenia (w Apostolskim Kościele Ormiańskim jest tak do dzisiaj), a także wspomnienie pokłonu Mędrców, Chrztu Pańskiego i przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. To Święto Epifanii - objawienia się Boga całemu światu. więcej...LEGENDA O LECHU, CZECHU I RUSIE

Żyli, byli trzej bracia: Lech, Czech i Rus, którzy przybywszy na północ, osiedli na zachodzie, południu oraz wschodzie i dali początek oddzielnym krajom słowiańskim. Legenda ta symbolizowała braterstwo Czechów, Rusinów i Polaków. W wersji czeskiej Czechów oraz Polaków i służyć miała pośrednio swoistej teorii o czeskiej praojczyźnie Słowian zamieszkujących Europę Środkową. Pierwszy raz legenda została spisana po łacinie w Kronice wielkopolskiej, powstałej w drugiej połowie XIII wieku. Według jej anonimowego autora bracia pochodzili z Panonii, skąd wyruszyli na północ, gdzie założyli państwa nazwane ich imionami. więcej...


GOSPODARKA
LUDNOŚĆ
MAPY
RÓŻNE