STRONA GŁÓWNA
KALENDARIUM
POCZET
DYNASTIE
PREZYDENCI
GODŁA
STOLICE
WOLNE MIASTA
AUTONOMIE


Pomnik Świętopełka II Wielkiego


Urodził się między 1190 a 1195, zmarł 11 stycznia 1266 - książę Pomorza Gdańskiego z dynastii Sobiesławiców, najstarszy syn Mściwoja I i księżniczki wielkopolskiej Zwinisławy. Po śmierci ojca, ok. 1219/1220, otrzymał od Leszka Białego godność namiestnika Pomorza Gdańskiego. Poślubił Eufrozynę siostrę Władysława Odońca, z którym od 1223 prowadził wojny z panującym w Wielkopolsce Władysławem Laskonogim. W 1227 na zwołanym w Gąsawie wiecu książąt, doszło do napadu w wyniku, którego śmierć poniósł Leszek Biały a książę wrocławski Henryk I Brodaty został ciężko ranny. Po śmierci Leszka Białego rozpoczął się okres walk książąt dzielnicowych o Kraków i związany z tym upadek pryncypatu. Dla władcy Pomorza Gdańskiego oznaczało to możliwość usamodzielnienia się. Przybrał tytulaturę książęcą i przystąpił do tworzenia własnej hierarchii urzędniczej dla administracji terytorialnej (kasztelanowie) i dworu (wojewoda, podkomorzy, skarbnik itp.). Ideę samodzielności Pomorza Gdańskiego w pełni poparło miejscowe możnowładztwo a w 1231 roku księstwo uzyskało protekcję papieską. W latach 1234-1259 Świętopełek prowadził liczne wojny o rozszerzenie i utrzymanie ziem księstwa z koalicją utworzoną przez swoich młodszych braci Sambora i Racibora a także z synami Odońca. Za panowania Świętopełka II nastąpił rozwój gospodarczy Pomorza Gdańskiego. Stołeczny Gdańsk otrzymał prawa miejskie na wzór Lubeki. Powstały klasztory: dominikanów w Gdańsku, cysterek w Żarnowcu i cystersów w Bukowie koło Darłowa na ziemi sławieńskiej (filia cystersów z Oliwy). Był najwybitniejszym władcą z dynastii Sobiesławiców. Był również pierwszym z polskich władców dzielnicowych, który toczył ciężkie boje z zakonem krzyżackim w obronie niezawisłości swojego księstwa. Nowożytni działacze kaszubscy, uważający średniowiecznych władców Pomorza za "książąt kaszubskich", nadali mu przydomek "Wielki".

(żródło: Wikipedia)

Ten przepiękny, prawie trzymetrowy pomnik, projektu Wawrzyńca Sampa, stoi w Gdańsku na placu między ulicami Szeroką, Groblą II, Świętojańską i Złotników. Jego fundatorem jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz liczni darczyńcy.

GOSPODARKA
LUDNOŚĆ
MAPY
RÓŻNE