STRONA GŁÓWNA
KALENDARIUM
POCZET
DYNASTIE
PREZYDENCI
GODŁA
STOLICE
WOLNE MIASTA
AUTONOMIE
Pomnik króla Jana III Sobieskiego


Dla uczczenia dwusetnej rocznicy śmierci bohaterskiego zwycięzcy spod Chocimia i Wiednia, rada miejska Lwowa podjęła w 1883 r. uchwałę o wzniesieniu pomnika. Sobieski, król polski pochodzący z okolic Lwowa (urodzony w Olesku, często przebywający w Żółkwi, posiadający kamienicę we Lwowie i często odwiedzający to miasto), przedstawiony został w narodowym stroju, w żupanie i kontuszu, na wspiętym rumaku, przeskakującym obalone działo, kosz faszynowy i strzaskaną lawetę. Postać króla była zwrócona twarzą na południowy wschód, skąd najczęściej nadchodziło niebezpieczeństwo dla Lwowa. Do postaci króla pozował Marian Stipal Pomnik - dzieło lwowskiego rzeźbiarza Tadeusza Barącza, odlany w brązie w wiedeńskiej firmie Artura Krupp, odsłonięty został 20 listopada 1898 roku. Cokół wykonała pracownia rzeźbiarska Juliana Markowskiego ze Lwowa. Pomnik sfinansowany przez miasto Lwów, stanął na Wałach Hetmańskich, w najbardziej reprezentacyjnym spacerowym ciągu Lwowa, tzw. Corso. Dziś miejsce to zajmowane jest przez pomnik Tarasa Szewczenki.

Gdy w lipcu 1944 roku Lwów został ponownie zajęty przez ZSRR, powstał projekt, by Sobieskiego przerobić na Bohdana Chmielnickiego, jednak w roku 1950 przekazano pomnik władzom polskim.
O monument, który przez 16 lat stał w Warszawie, w wilanowskim parku, zabiegały władze wielu polskich miast. Ostatecznie przyznany Gdańskowi, ze względu na silne powiązanie Jana III Sobieskiego z miastem i Pomorzem Gdańskim. 26 czerwca 1965 roku dzieło Barącza ponownie odsłonięto na jednym z głównych placów Starego Miasta w Gdańsku - na Targu Drzewnym. Pomnik usytuowano tak, że król zwrócony jest w kierunku zachodnim. Oryginalna tablica z tekstem "Królowi Janowi III miasto Lwów" została ukryta i zamontowana dopiero po roku 1989. Oryginalnych, brązowych tablic kartusza nigdy nie zamontowano z powrotem. Najprawdopodobniej zostały zabetonowane w skrzyniach wewnątrz pomnika. Obecne tablice zostały wykonane w latach dziewięćdziesiątych z piaskowca przez rzeźbiarza Czesława Gajdę, który uprzednio w latach osiemdziesiątych dokonał rekonstrukcji innych części kartusza.

(żródło: Wikipedia) więcej...
GOSPODARKA
LUDNOŚĆ
MAPY
RÓŻNE