STRONA GŁÓWNA
KALENDARIUM
POCZET
DYNASTIE
PREZYDENCI
GODŁA
STOLICE
WOLNE MIASTA
AUTONOMIE


Jan Heweliusz - 400 lampionów na czterechsetne urodziny400 lampionów na czterechsetne urodziny Heweliusza - reportaż
28 stycznia 2011 roku, w czterechsetną rocznicę urodzin Jana Heweliusza, wielkiego gdańskiego astronoma, na skwerze przed Ratuszem Staromiejskim w Gdańsku odbył się heppening. Wystąpił zespół pantomimy; przy stole biesiadnym ustawionym przed pomnikiem astronoma, zasiedli goście: sam mistrz Heweliusz z małżonką, król Jan Sobieski z małżonką, Prezydent Gdańska oraz uhonorowani wcześniej Nagrodami Naukowymi Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza prof. Jan Burnewicz (za stworzenie szkoły ekonomicznych badań porównawczych i podstaw ekonomii innowacji oraz za wkład w tworzenie programów rozwoju polskiego systemu) oraz prof. Janusz Rachoń (za badania nad mechanizmami reakcji i nowymi metodami syntezy organicznej oraz opracowanie technologii leków przeciw osteoporozie). Po wygłoszeniu uroczystych toastów na cześć mistrza Jana, rozpoczęła się główna część heppeningu. W niebo wzniosło się czterysta lampionów na czterechsetne urodziny astronoma. Rok 2011, ustanowiony przez Sejm i pod patronatem Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, jest rokiem wielkiego astronoma - najsłynniejszego obywatela Gdańska, jednego z najwybitniejszych astronomów w historii europejskiej i światowej nauki.

Jan Heweliusz urodził się 28 stycznia 1611 roku, zmarł 28 stycznia 1687 w dniu swoich 76. urodzin. Astronom, browarnik, konstruktor instrumentów naukowych; jako pierwszy użył wahadła do odmierzania czasu budując zegary kolebnikowe; wynalazca peryskopu. Absolwent gimnazjum w Gdańsku, w którym to astronomią zainteresował go Piotr Krüger. Przez rok studiował prawo w Lejdzie. W latach 1631-34 podróżował po Europie (m.in. po Szwajcarii, Anglii i Francji), Wtedy to poznał wielu astronomów. Po powrocie do Gdańska przejął zarząd nad rodzinnymi browarami. W roku 1639 na dachu swoich kamienic zbudował obserwatorium astronomiczne, które wkrótce zasłynęło w Europie jako jedno z najlepiej wyposażonych. Niezwykle pracowity i dokładny obserwator, wykonał kilkadziesiąt tysięcy obserwacji i pomiarów różnych ciał niebieskich. Był astronomem królewskim królów: Władysława IV i Jana III Sobieskiego, dotowany również przez króla Francji Ludwika XIV. Aktywny w cechu browarników i w radzie miejskiej. Otrzymał tytuł dożywotniego rajcy Gdańska. Wydał kilkanaście ksiąg poświęconych m.in. Księżycowi, Słońcu, Merkuremu, Wenus, Jowiszowi i Saturnowi. Odkrył i opisał astronomiczne zjawiska. W dziele Cometographia (Kometografia) z 1668 rok, dedykowanym królowi Francji Ludwikowi XIV, zamieścił informacje i komentarze o 240 kometach. W Machinae Coelestis pars prior (Budowa nieba część pierwsza) z 1673 roku - księdze również dedykowanej królowi Francji - opisał instrumenty astronomiczne w tym potężną jak na ówczesne czasy lunetę o długości 46 m zainstalowaną przed Bramą Oliwską. W księdze zamieścił również historię astronomii i jej pochwałę jako nauki oraz swoją biografię. Piękne ryciny wykonał Izaak Saala. W drugiej część księgi z 1679 roku dedykowanej królowi Janowi III Sobieskiemu, opisał swoje obserwacje astronomiczne. Po śmierci Heweliusza w roku 1690, została wydana ostatnia praca astronoma Prodromus Astronomiae. W części drugiej nazwanej Catalogus stellarum fixarum (Katalog gwiazd stałych) zamieszczono opis i pozycje około 1900 gwiazd. Trzecią część pracy Firmamentum Sobiescianum (Nieboskłon Sobieskiego), stanowił przepiękny atlas nieba.

(żródło: m.in. Wikipedia)

GOSPODARKA
LUDNOŚĆ
MAPY
RÓŻNE