STRONA GŁÓWNA
KALENDARIUM
POCZET
DYNASTIE
PREZYDENCI
GODŁA
STOLICE
WOLNE MIASTA
AUTONOMIE
REPREZENTACYJNY POLSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "WILEŃSZCZYZNA"


Zespół folklorystyczny mający swoją siedzibę w Wilnie na Litwie; założony w 1980 roku prezentuje nie tylko poszczególne pieśni i tańce wileńskie, lecz często łączy je w odrębne kompozycje, odtwarzając dawne obrzędy z folkloru narodów, które od wieków zamieszkują lub zamieszkiwały tereny Wileńszczyzny. Wśród nich znajdują się m.in. pieśni i tańce białoruskie, rosyjskie, ukraińskie, żydowskie i cygańskie. Dyrektorem zespołu, od samego początku jest Gabriel Jan Mincewicz - były poseł na sejm Ziemi Wileńskiej. Od lat zespół organizuje i przeprowadza szeroko znany festyn "Kwiaty Polskie" a "Wileńszczyzny drogi kraj" to sztandarowa pieœń wykonywana przez zespół. Z peśnią i tańcem "Wileńszczyzna" koncertowała przede wszystkim w Polsce, a także w USA, Niemczech, Francji, Australii, Watykanie, Belgii, Holandii, Anglii, Danii, Austrii i Włoszech. Kilkakrotnie zagościła w Gdańsku m.in. 4 lipca 2011 r. w Centrum św. Jana. na zaproszenie Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Przepiękne stroje, tańce, patriotyczne śpiewanie wyciskające łezkę z oka, gwara wileńska, no... i oczywiście wyjątkowo urodziwi artyści - zadowolili najbardziej wybrednych widzów.

FOTOGALERIAGOSPODARKA
LUDNOŚĆ
MAPY
RÓŻNE