STRONA GŁÓWNA
KALENDARIUM
POCZET
DYNASTIE
PREZYDENCI
GODŁA
STOLICE
WOLNE MIASTA
AUTONOMIE
ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI
Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie) - jest najstarszym świętem chrześcijańskim związanym z narodzinami Jezusa Chrystusa i należy do pierwszych świąt, które uświęcił Kościół.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa dzień ten wyznaczał początek roku liturgicznego:- na Wschodzie obchodzony jako święto Bożego Narodzenia (w Apostolskim Kościele Ormiańskim jest tak do dzisiaj), a także wspomnienie pokłonu Mędrców, Chrztu Pańskiego i przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. To Święto Epifanii - objawienia się Boga całemu światu.

Epifania - trzy biblijne wydarzenia obwieszczające objawienie się Boga: chrzest, wesele w Kanie Galilejskiej i pokłon mędrców - na pamiątkę tych wydarzeń chrześcijanie piszą na drzwiach litery C+M+B.

Uniwersalizm przesłania święta stanowi pokłon złożony Jezusowi przez "Mędrców ze Wschodu", nie wywodzących się z narodu izraelskiego, lecz z ludów pogańskich jak i ludzi z różnych warstw społecznych, co symbolizują postaci: jedna jest czarna, druga młoda, a trzecia stara. Mędrcy, złożonym hołdem narodzonemu, przyjmują i ogłaszają objawienie misji Zbawiciela wszystkim kulturom i wszystkim narodom świata, co jest przewartościowaniem myślenia o człowieku i świecie w kategoriach powszechnych zawierających uniwersalność zbawienia, ponad wszelkimi podziałami.

W Kościele łacińskim święto to zaczęto obchodzić od końca IV w. jako niezależne od Bożego Narodzenia. Później wydzielono też święto Chrztu Pańskiego na niedzielę po 6 stycznia, a wspomnienie cudu w Kanie na drugą niedzielę zwykłą.

W I i II Rzeczpospolitej Dzień Trzech Króli, był obchodzony jako święto i był to dzień wolny od pracy. Po utracie niepodległości, w okresie rządów komunistycznych, decyzją PZPR z 16 listopada 1960 roku, święto w wymiarze państwowym zostało zlikwidowane. Mimo to, każdego roku - 6 stycznia, kościoły w Polsce gromadziły rzesze wiernych uczestniczących we Mszy Świątecznej. Był to czas represji i prześladowań prowadzonych przez komunistów wobec księży, wspólnot parafialnych i środowisk katolickich upominających się o swobody obywatelskie i przestrzeganie praw człowieka i obywatela w naszym kraju. W okresie komunistycznym katolicy nie mogli zajmować kierowniczych stanowisk w administracji państwowej, armii, zakładach pracy, szkolnictwie a także w handlu i kulturze. Represje przyjmowały różny charakter: od zakazu wyjazdów z kraju, utrudnianie pielgrzymowania, przez politykę podatkową, zastraszanie, pobicia czy wreszcie zabójstwa.

We wrześniu 2010 roku rozpoczęto prace legislacyjne nad ponownym przywróceniem dnia wolnego. Stosownie do postanowień Konkordatu zawartego między Polską a Stolicą Apostolską z dnia 28 lipca 1993 r. art. 9 ust. 1 w porozumieniu z władzami Kościoła, dopuszczający rozszerzenie wykazu dni świątecznych będących dniami wolnymi od pracy. Odpowiednią ustawę uchwalił Sejm RP przy okazji zmiany Kodeksu pracy. Ustawa została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 19 listopada 2010 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw 26 listopada 2010 roku.
6 stycznia 2011 był pierwszym od 1960 roku dniem Objawienia Pańskiego wolnym od pracy. Tym samym Polska dołączyła do państw Unii Europejskiej, (m.in. do Austrii, Chorwacji, Cypru, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Liechtensteinu, Niemiec, Słowacji, Szwecji oraz Włoch), w których Święto Trzech Króli jest dniem wolny od pracy.GOSPODARKA
LUDNOŚĆ
MAPY
RÓŻNE